google-site-verification=X1g-9poxUQcCkou3BtHCSkuq_KGaYI9R0MDCRxjFakM

Hồ Sơ Đề Nghị Thuê, Mua Nhà Ở Xã Hội Mới Nhất

0

Hồ sơ đề nghị mua nhà ở xã hội mới nhất

Hồ sơ mua nhà ở xã hội cần những loại giấy tờ gì. Dưới đây là chi tiết hồ sơ đề nghị mua nhà ở xã hội được cập nhật theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/04/2021.

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội
Hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội: Xem tại đây!

Hồ sơ đề nghị mua nhà ở xã hội

Căn cứ Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP được sửa đổi; bổ sung bởi Khoản 16 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 20/2016/TT-BXD; đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội nhưng chưa được hưởng phải chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ như sau:

– Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở theo mẫu số 01 (Tải mẫu)

– Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội.

– Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.

– Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.

– Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập.

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội gồm

TT Đối tượng Giấy tờ chứng minh
1 Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng Giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng; xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp
2 Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị Giấy xác nhận về đối tượng do UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên nếu có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
3 Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp Xác nhận về đối tượng do cơ quan nơi đang làm việc về đối tượng được mua nhà ở xã hội
4 Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân
5 Cán bộ, công chức, viên chức
6 Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà thuộc diện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội Giấy tờ chứng minh đối tượng được thuê nhà ở công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp
7 Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập Giấy tờ chứng minh về đối tượng do cơ sở đào tạo nơi đối tượng đang học tập
8 Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở Bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp huyện)

 

Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú gồm

TT Đối tượng Giấy tờ chứng minh
1 Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng Xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở, đất ở của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên nếu có thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
2 Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị
3 Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
4 Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân
5 Cán bộ, công chức, viên chức
6 Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ mà thuộc diện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà ở công vụ về việc đã trả lại nhà ở công vụ
7 Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập Xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đối tượng đang học tập về việc chưa được thuê nhà ở tại nơi học tập
8 Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở Xác nhận của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư

Lưu ý: 

Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê; thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó.

Trường hợp đối tượng đăng ký mua, thuê; thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú theo quy định trên thì phải có bản sao giấy xác nhận đăng ký tạm trú và giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên tại tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án.

Kể từ ngày ngày 01/07/2021 thì việc xác nhận đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú thực hiện theo quy định của Luật Cư trú; trường hợp đã được cấp Sổ hộ khẩu; Sổ tạm trú thì vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ; tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật Cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập gồm

TT Đối tượng Giấy tờ chứng minh
1 Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp Xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
2 Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân
3 Cán bộ, công chức, viên chức
4 Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị Tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai.

Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết

 

Paradise phân phối nhà ở xã hội Nha Trang, Khánh Hòa. Quý khách cần trao đổi thông tin; tư vấn pháp lý dự án đầu tư (Căn hộ, Nhà Phố, Nhà ở xã hội, Đất nền) và các chính sách vay vốn. Vui lòng để lại thông tin vào bên dưới. Bất động sản Paradise Nha Trang sẽ liên hệ ngay khi Quý khách để lại thông tin; hoặc gọi hotline Paradise.

Hotline Bất động sản Paradise0905 366 008 Mr. Cường

Tên, SĐT, Lời Nhắn

 

5/5 (1 Review)
Bình Luận
Loading...